Kancelaria

Adwokat dr Berenika Kaczmarek-Templin ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka studiów stacjonarnych prawa oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym".

Uzyskała dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przy współpracy Uniwersytetu Humbolta w Berlinie. Stypendystka Uniwersytetu Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. W ramach aplikacji adwokackiej odbyła staż zagraniczny w kancelarii Hardtke, Svensson und Partner. Jest członkiem powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego zespołu problemowego ds. dokumentu i formy dokumentowej, i zespołu ds. elektronicznego postępowania upominawczego oraz zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych działającego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz należała do zespołu ds. elektronicznego postępowania upominawczego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, arbitrażu i prawa nowych technologii. Prelegentka na wielu szkoleniach i konferencjach naukowych. Współpracownik Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

Kamil Gdowski aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej weWrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował prawo na uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz filologię niderlandzką na Uniwersytecie Wrocławskim. Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz niderlandzkim. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się prawo cywilne i gospodarcze, tematyka odszkodowań prawo nowych technologii oraz prawo krajów niemiecko- oraz niderlandzkojęzycznych.

Arleta Stefaniak Doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim. Pisze rozprawę doktorską na temat przedsiębiorstw z branży energetycznej. Uczestniczka licznych konferencjinaukowych krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji z zakresu prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Współpracuje z doradcami finansowymi w zakresie umów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Włada językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie Internetu, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie karnym.